Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
Miten sinä voit osallistua Earth Charter -kansalaisliikkeeseen
 1. Jaa Kestävän kehityksen peruskirjaa ystävien ja yhteisön keskuudessa ja tee sitä tunnetuksi.
 2. Omaksu Kestävän kehityksen peruskirjan periaatteet ja kannusta paikallishallintoa, maasi hallitusta sekä järjestöjä, joihin kuulut, allekirjoittamaan peruskirja ja käyttämään sitä.
 3. Kutsu kokoon Kestävän kehityksen opintoryhmä, jossa tutkitte miten peruskirjan periaatteita voi toteuttaa käytännössä. Ota periaatteet käyttöön kotona, työpaikallasi ja yhteisössäsi.
 4. Liity Earth Charter -kansalaisliikkeen työryhmiin. Työryhmät toimivat kuudella osa-alueella, joita ovat: koulutus, talouselämä, tiedotusvälineet, uskonto, nuoriso sekä Yhdistyneet Kansakunnat.
 5. Tee yhteistyötä alueesi Earth Charter yhteistyökumppaneiden, kumppaniorganisaatioiden ja muiden hankkeen periaatteet omaksuneiden järjestöjen kanssa.
 6. Tue liikkeen kansainvälistä kattojärjestöä Earth Charter Internationalia ja Kestävän kehityksen liikkeen projekteja rahallisesti tai muilla hankkeelle hyödyllisillä tavoilla.
 7. Tutustu Earth Charter -kansalaisliikkeen laajentamiseksi laadittuihin toimintaohjeisiin ja noudata niitä. Toimintaohjeet löytyvät Earth Charterin kotisivuilta.

Kestävän kehityksen peruskirjaa voidaan soveltaa monin eri tavoin kouluissa, liike-elämässä, hallinnossa, kansalaisjärjestöissä, konferensseissa ja julkisissa tapahtumissa. Peruskirjaa voidaan käyttää esimerkiksi:

 • koulutusvälineenä, joka auttaa ymmärtämään haasteita ja valintoja, joiden edessä ihmiskunta on, sekä kestävän elämäntavan merkityksen.
 • sitoutumista, yhteistyötä ja muutosta innoittavana toimintakutsuna sekä kestävän elämäntavan eettisenä oppaana
 • kuvastamaan arvoja, joiden avulla kaikilla hallinnon tasoilla voidaan tehdä työtä, joka johtaa oikeudenmukaiseen, kestävään ja rauhanomaiseen maailmaan
 • kehyksenä, joka määrittelee yritysten yhteiskuntavastuun sekä siihen liittyvien toiminta-ajatusten ja ammattieettisten sääntöjen muotoilun
 • rohkaisemaan yhteisistä arvoista ja tavoitteista sekä yleismaailmallisesta etiikasta käytävän vuoropuhelun aloittamista eri alojen, kulttuurien ja uskontojen kesken
 • suosituksena, joka luo eettisen pohjan jatkuvasti kehittyvälle ympäristölainsäädännölle ja laeille, joilla tavoitellaan kestävää kehitystä
 • kestävän kehityksen arviointivälineenä

Earth Charter Internationalin vapaaehtoisprojekteja:
http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Volunteer.html