Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
Earth Charter -kansalaisliikkeen historia
1987

YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomissio (Brundtland-komissio) suosittelee maailmanlaajuisen ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskevan peruskirjan luomista. Julistuksessa tulee määritellä kestävän kehityksen perusperiaatteet. 

1992

Rio de Janeiron ympäristö- ja kehityskonferenssi kokoontuu yhtenä tavoitteenaan luoda kansainvälisesti hyväksytty kestävän kehityksen peruskirja, Earth Charter. Eri maiden hallitukset eivät kuitenkaan pääse peruskirjasta yhteisymmärrykseen. Sen sijaan konferenssin lopputuloksena otetaan käyttöön niin sanottu Rion julistus.

 

Rion kokouksen pääsihteerin Maurice Strongin johdolla muodostetaan Earth Council, kestävän kehityksen neuvosto, jonka tarkoituksena on edistää Rion kokouksen sopimusten täytäntöönpanoa ja kansallisten kestävän kehityksen neuvostojen luomista.

1994

Maurice Strong, Earth Councilin puheenjohtaja, sekä Mihail Gorbatšov, Neuvostoliiton entinen presidentti ja Green Cross Internationalin johtaja, tekevät kansalaisaloitteen Earth Charterin laatimiseksi. Hollannin hallitus tukee aloitetta rahallisesti.

1995

Earth Council ja Green Cross International aloittavat kansainvälisen keskustelun, jonka päämääränä on kehittää kaikille ihmisille tarkoitettu kestävän kehityksen peruskirja. Kansainväliset asiantuntijat ja hallitusten edustajat kokoontuvat Haagiin Earth Charter - työpajaan. Earth Councilista tehdään Earth Charter -kansalaisliikkeen kansainvälinen sihteeristö.

1996

Earth Council käynnistää Earth Charterin arviointiprosessin Rio+5-kokousta varten. Earth Charteria koskevien kansainvälisten lakien perusperiaatteista tehdään tutkimus sekä laaditaan yhteenveto, joka laitetaan jakeluun. Vuoden lopussa Earth Charter -kansalaisliike ja Green Cross International muodostavat itsenäisen Earth Charter -komission valvomaan kestävän kehityksen peruskirjan luomisprosessia. Peruskirjaa luomaan perustetaan oma komitea.

1997

Earth Charter -komissio kokoontuu ensimmäistä kertaa Rio+5-tapaamisessa, joka järjestetään Rio de Janeirossa. Tapaamisen päätteeksi julkaistaan ensimmäinen virallinen luonnos Earth Charterista. Peruskirjasta rohkaistaan antamaan kansainvälisiä lausuntoja.

1998

Useita ryhmiä liittyy Earth Charter -kansalaisliikkeeseen ja ne perustavat kansallisia Earth Charter -komiteoita yli kolmeenkymmeneenviiteen maahan. Nämä ryhmät, monien muiden mukana, antavat omia lausuntojaan ensimmäisestä virallisesta luonnoksesta ja alkavat käyttää sitä opetusvälineenä. 

1999

Toinen virallinen luonnos Earth Charterista julkaistaan huhtikuussa ja kansainvälinen keskustelu jatkuu. Kansallisten Earth Charter -komiteoiden määrä kasvaa neljäänkymmeneenviiteen.

2000

Maaliskuussa Earth Charter -komissio kokoontuu Pariisissa tarkoituksenaan sopia julistuksen lopullisesta muodosta. Earth Charter julkistetaan virallisesti kesäkuussa Haagin Rauhanpalatsissa. Aloitteen seuraavan vaiheen toteutusta perustetaan valvomaan Earth Charter -ohjauskomitea. Tärkeimmät tavoitteet ovat edistää Earth Charterin leviämistä, käyttöä ja toteuttamista kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja hallitusten toiminnassa sekä tukea sen opetuskäyttöä kouluissa, yliopistoissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä.

2002

Earth Charter -kansalaisliike tekee kaikkensa varmistaakseen Earth Charterin hyväksynnän Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa. Kokouksen aikana monet hallitukset ja kansalaisjärjestöt antavat tukensa Earth Charterille, mutta sille ei saada YK:n virallista hyväksyntää.

2005

Earth Charter on käännetty 32:lle kielelle, sitä on levitetty ympäri maailmaa ja sen on hyväksynyt yli 2400 järjestöä mukaan lukien YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO), Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto (IUCN) ja Kansainvälinen kuntien kestävän kehityksen järjestö (ICLEI). Earth Charter -kansalaisliikkeen vuosien 2000 - 2005 toiminnasta tehdään sekä sisäinen että ulkoinen strategia-arvio. Marraskuussa järjestetään suuri Earth Charter+5 -kokoontuminen Amsterdamissa. Kokoontumisessa viimeistellään viimeisten viiden vuoden strategia-arviot, juhlistetaan kansalaisliikkeen saavutuksia ja suunnitellaan sen seuraavaa vaihetta.

2006

Uusi 23-jäseninen Earth Charter kansainvälinen neuvosto perustetaan korvaamaan ohjauskomitea ja valvomaan tärkeimpiä ohjelmia ja sihteeristön henkilökuntaa. Neuvosto ja sihteeristö yhdistetään muodostamaan Earth Charter International (ECI).

2008

Earth Charter on tähän mennessä käännetty yli neljällekymmenelle kielelle ja sitä tukee yli 4600 järjestöä, eli se edustaa satojen miljoonien ihmisten näkemyksiä. ECI neuvosto ottaa käyttöönsä uuden pitkän tähtäimen strategiasuunnitelman, joka painottaa Earth Charter -kansalaisliikkeen ei-keskusjohtoista laajentumista. Perustetaan kuusi uutta ja itsenäistä työryhmää, jotka edesauttavat laajentumista yrityselämän, koulutuksen, median, uskonnon, YK:n ja nuorison aloille.

A short Historia of the Earth Charter Initiative...