Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 
Earth Charterin kannattaminen

Earth Charterin eli kestävän kehityksen peruskirjan kannattaminen tarkoittaa sitoutumista asiakirjan henkeen ja tavoitteisiin. Se merkitsee, että asiakirjan allekirjoittaneet yksilöt tai organisaatiot haluavat hyödyntää kestävän kehityksen peruskirjaa heille sopivalla tavalla. Kannattaminen tarkoittaa myös sitoutumista työskentelyyn peruskirjan arvojen ja periaatteiden toteuttamiseksi sekä valmiutta tehdä yhteistyötä toisten mukana olevien kanssa.

On monia erilaisia tapoja joiden avulla Earth Charterin allekirjoittajat voivat auttaa saavuttamaan Earth Charter -kansalaisliikkeen tavoitteita. Organisaatiot voivat esimerkiksi käyttää asiakirjaa arvioidakseen toimintaansa ja muokatakseen sitä niin, että se paremmin kuvastaa kestävän kehityksen peruskirjan periaatteita. Se voi myös sisällyttää peruskirjan koulutusohjelmiinsa.

Earth Charterin kannattaminen on avointa kaikille yksilöille ja instituutioille. Earth Charter International pyrkii sinnikkäästi varmentamaan allekirjoitukset ja se olettaa, että allekirjoitukseen sisältyy lupa julkisesti kertoa allekirjoittajan olevan Earth Charterin kannattaja.

Kannatuksen julkilausuma
Voit allekirjoittaa Earth Charterin internetin kautta tai lähettää meille kannatuksen julkilausuman esimerkiksi seuraavan tekstin muodossa:

“Me allekirjoittaneet kannatamme Earth Charteria, kestävän kehityksen peruskirjaa. Annamme tukemme asiakirjan hengelle ja tavoitteille. Lupaamme sitoutua maailmanlaajuiseen yhteistyöhön oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen maailman puolesta ja työskennellä Earth Charterin arvojen ja periaatteiden toteutumisen hyväksi.”

Lisäksi odotetaan, että kannattaja:
Edistää aktiivisesti Earth Charterin tunnettuutta/tavoitteiden toteutumista ja noudattaa toimintaohjeita.

  1. Edistää aktiivisesti Earth Charterin tunnettuutta/tavoitteiden toteutumista ja noudattaa toimintaohjeita.
  2. Osallistuu Earth Charter -kansalaisliikkeeseen ja kestävän kehityksen peruskirjan innoittamiin projekteihin sopivaksi katsomallaan tavalla.
  3. Toteuttaa Earth Charteria työssään ja yksityiselämässään.

Klikkaa tästä allekirjoittaaksesi.