Earth Charter in Action

Earth Charter in Action

Earth Charter - kansalaisliike – Suomi

 
 

Earth Charter -kansalaisliikkeen tavoitteena on tukea kestävään kehitykseen perustuvaan elämäntapaan siirtymistä. Yhtä tärkeää on luoda maailmanlaajuinen yhteisö, jonka eettisenä ohjenuorana ovat elämän kunnioittaminen ja vaaliminen, luonnon koskemattomuus, kaikille kuuluvat ihmisoikeudet, erilaisuuden kunnioittaminen, taloudellinen oikeudenmukaisuus, demokratia sekä rauhanaate.

 

Miten voit auttaa tai osallistua?
Earth Charter –kansalaisliike kannustaa ihmisiä hyödyntämään kestävän kehityksen peruskirjaa niin omassa elämässään kuin edustamiensa organisaatioiden toiminassa. Osallistumiseen ja Earth Charterin vision toteuttamiseen on olemassa monia erilaisia tapoja. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja.

Toimintaohjeet Earth Charter -kansalaisliikkeen laajentamiseksi
Toimintaohjeiden tarkoituksena on taata, että kestävän kehityksen peruskirjan nimissä toteutettava hajautettu toiminta on johdonmukaista. Alla esiteltävät toimintaohjeet auttavat ihmisiä toteuttamaan kestävän kehityksen peruskirjan tavoitteita keinoin, jotka ovat sopusoinnussa peruskirjan arvojen ja periaatteiden kanssa.

 
 
Earth Charter eli kestävän kehityksen peruskirja Earth Charter -kansalaisliike
on julistus, johon on koottu oikeudenmukaisen, kestävän ja rauhanomaisen nyky-yhteiskunnan rakentamiseen tähtäävät eettiset perusperiaatteet. on yhteisnimitys harvinaisen moninaiselle, maailmanlaajuiselle ihmisten, organisaatioiden ja instituutioiden muodostamalle verkostolle, jonka jäsenet edistävät ja toteuttavat osaltaan kestävän kehityksen peruskirjan arvoja ja periaatteita.